Nemilovaný svět 1992

 

Nemilovaný svět

 


 

 

Mu je ha

Co se ti zdálo ovřetenech?
Byl jsi tak dlouho navíjen
Ale stroj tě utkával
Jednu nitku přes druhou
Co z tebe bylo? -
Kousek hadru na nádobí!

Co se to stalo s tím hadrem
A s tím nádobím?
Z hadru se vyklubal malý vepřík
A nádobí se rozbilo na tisíc nožů
Co se ti zdálo o vřetenech?

Zatčen jsem

 

Tangrešt

Historie
Co s tebou
Co s tebou
Něco se houpe ti
Nad hlavou

Historie
Byla a je
Holka pro všechno - to je známý!
Ale až nebude
Co bude
S námi!

Halavou stloukatá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Ratami podatá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Okami solitá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Karoví ředitá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Břichanem drtitá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Nohanou michatá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Zadamí obratá - ngreštmi (mimo mimoto tó)
Halavou vystlatá - ngreštmi

 

Jazz 1960 ( Věnováno jazzové sekci )

To mi to mi neříkej!
To nechci slyšet!

 

Výlov rybníka

Výlov rybníka
Ryba utíká
Špinavý ruce i kopyta
Nadšeně se smát?
Vodě uplavat?
Mírná šupina
Pěsti zatíná
S rybou na zádech klopýtá
(rybí oko sítě hbitě zachytí tě)

 

Napůl

Rozsviť světlo - není vidět
Koho máme nenávidět
Kdo chce ve tmě stíny schovat
Koho máme nelitovat

Napůl chceme
Napůl smíme
Vše je napůl zahalené
U zadních vrat přikrčené
Rozsviť světlo - ať je vidět
Za koho a zač se stydět

Napůl chceme
Napůl smíme
Napůl nože v ruce - napůl se vším smířený
Napůl revoluce - napůl k všemu lhostejný
Napůl rezoluce - napůl ticho před všemi

Jednooký mezi slepými král
Nehledí do nebe - ba ani do sebe

Jednooký mezi slepými král
Napolo kraluje - napůl posluhuje

Polostroj mezi stroji král
Ostatní montuje - pojí a vypojuje

 

Nemilovaný svět

Nemilovaný svět!

 

Tradiční kočka

1.
Nechat vykynout vařečku
Napsat celou větu za tečku

Rychle škrtat oheň o sirku
Chytat rybářskej prut v jezírku

Rozvést neprovdanou nevěstu
Přejít černý kočce přes cestu

2.
Pádlo
Má dva konce - má na výběr
Kterým půjde s pravdou
Ven s pravdou
A který pod vodu lží ponoří

Pádlo
Má dva konce a jednu hůl
Tou holí jde s pravdou
Ven s pravdou
Že jménem všech samo sobě slouží

Pádlování
Nesvědčí protiproud
Nechce jít ven s pravdou
Ven s pravdou
Že mu z pádla zbyla už jen ta hůl

3.
Zděšeně volají
Volají na nás
Až z konce století:
"Století odletí
A bude po nás!"
Kdo tomu rozumí?

Zděšeně volají
Volají na nás
Z prostředka století:
"Století odletí
A bude po nás!"
Kdo tomu rozumí?

Zděšeně volají
Volají na nás
Z příštího století:
"Století už letí
A už je po nás!"
Kdo tomu rozumí?
   

Proč leží ve hlíně
Nevinně - za nás
Za pokrok "tradiční?"

 

Delikatesa

De
Li
Deli
Delikatesa

Maso
Maso
Maso
Hovězí